PLA DE CONTROL DELS SERVEIS, REVISIÓ I INSPECCIÓ.

Facilitar la presa de decisions als responsables de les empreses respecte de les accions que cal emprendre per implementar i millorar en les estratègies de :

Control i gestió horari/presència de treballadors

(D’OBLIGAT COMPLIMENT LEGAL PER A TOTES LES EMPRESES dins i fora de l’empresa.)

Control i millora de les revisions

(O.T. – Ordres de revisió, programació i resultats)

Control i millora de les actuacions.

(Muntatges, S.A.T, reparacions, sub-contractats, vehicles, eines i rendibilitat)