efizum

PLA DE CONTROL DE GESTIÓ TÈCNIC – COMERCIAL

Facilitar la presa de decisions als responsables de les empreses respecte de les accions que cal emprendre per implementar i millorar en les estratègies de :

Control i gestió horari/presència de treballadors
(D’OBLIGAT COMPLIMENT LEGAL PER A TOTES LES EMPRESES dins i fora de l’empresa.)

Control i millora de la gestió
(O.T. – Ordres de visita, programació i resultats)

Control i millora post comercial
(Muntatges, S.A.T, reparacions, sub-contractats, vehicles, eines i rendibilitat)

Oferim i Potenciem els pilars de l’empresa i l’ habilitem d’eines de millora i en temps real.