efizum

PLA DE CONTROL DE TEMPERATURES

Pla de control de temperatures per garantir que l’emmagatzematge de matèries primeres i menjars es realitzi en les condicions adequades per evitar la multiplicació bacteriana per a tots els equips amb control  de temperatura de l’establiment (neveres, baguls, vitrines, cambres…) en què s’emmagatzemen aliments.

Solució Tecnològica en una Plataforma informàtica al núvol,  de programes , APP  i sensors per la millora i gestió de temperatures 4.0

T’INTERESSA SI TENS :

Neveres, Vitrines refrigerades , Vitrines , Baguls congeladors, Cambres frigorífiques i altres especifiques amb control de temperatura.

Es controla el bon funcionament dels equips de fred, mesurant les temperatures interiors mitjançant termòmetres dels equips amb temperatura controlada.

LA FREQÜÈNCIA DELS CONTROLS i registre  del lector de temperatura dels diferents equips es realitza diàriament les vegades programades pel client.

Oferim i Potenciem els pilars de elaboració i conservació i l’ habilitem d’eines de millora i en temps real

Identificació dels equips relacionats amb la temperatura de conservació i tractament: Cambres o equips de refrigeració i congelació. Equips per al tractament o manteniment tèrmic. Equips de desinfecció amb tractament tèrmic. Locals amb condicions tèrmiques especials. Mitjans de transport amb temperatura refrigerada.